Individu centraal

Vanwege onze kleinschaligheid kunnen we maatwerk leveren en toch kritisch blijven kijken naar het functioneren van ieder individu. De deelnemer staat bij ons op de eerste plek, daarnaast houden wij ons bezig met de productie van houten maatwerk producten. De aard van de werkzaamheden varieert bij ons sterk: de één is goed in zagen, de ander schildert liever, weer een ander maakt het meubel liever van begin tot eind. Enige affiniteit met het werken met hout is fijn, maar niet noodzakelijk. De productie is een hulpmiddel om iemand te confronteren met zijn of haar problemen, of om iemand houvast en een dagritme te bieden.

Wij streven naar diversiteit op de werkvloer, een mix van deelnemers van verschillende zorgaanbieders. Daarbij kijken we bij een intake goed naar de samenstelling van de groep. Vanuit ons maatwerkprincipe stemmen wij de dagindeling en de indeling van de teams zo af, dat deze aansluiten bij de behoeften van onze deelnemers. We zien mensen opbloeien vanwege hun deelname aan het concrete productieproces. Ze genieten vaak van de contacten met klanten en leveranciers. We vinden dus altijd wel een klus passend binnen ons bedrijf, die aansluit bij de deelnemer.

Voor wie?

Voor cliënten met:

Een verstandelijke beperking

Een lichamelijke beperking

Psychische/ psychiatrische problematiek

ASS

Wajong

WSW

Verslavingsproblematiek

Welke trajecten?

Begeleiding in een groep

Dagbesteding

Reïntegratie

UWV trajecten

PGB

Raamovereenkomst met MGR Sociaal domein Limburg Noord, Land van Cuijk en Oss

Onze partners

Wij werken samen met verschillende zorginstanties. Dit zorgt voor variatie op de werkvloer met medewerkers die ieder hun eigen kwaliteit en hun eigen hulpvraag hebben. Voorop staat de hulpvraag van de cliënt, vervolgens kijken we of dit aansluit bij de behoefte van de zorgverlenende instantie. Daarna bekijken we hoe we dit gaan toepassen op de werkvloer.

Momenteel werken wij met de volgende organisaties/gemeentes samen. Mocht uw organisatie of gemeente er niet tussen staan, kunnen we altijd onderzoeken of het mogelijk is een samenwerking aan te gaan!

Pluryn

Dichterbij

Stevig

UWV

Gemeente Noord-Limburg (participatie)

Gemeente Oss

Gemeente Land van Cuijk

SVB

Meer informatie?

Momenteel hebben wij nog plek voor nieuwe deelnemers!

Werkt u bij een zorgverlenende instantie of bent u ouder of verzorger van iemand? Vraagt u zich af of we iets voor elkaar kunnen betekenen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via 0485 324 714 / 06 196 396 86 of zorg@mwphoutmaatjes.nl.

We maken graag een afspraak om onze werkplaats te laten zien en de werkwijze toe te lichten!