MWP Houtmaatjes is een kleine zelfstandige sociale werkplaats. We bieden dagbesteding en zorgbegeleiding op kleine schaal én zijn een productiebedrijf waar we op maat houten producten maken. Vandaar ook de letters MWP: MaatWerkPlaats.